Home

Spsm extra anpassningar film

På SPSM: s webbplats används En kort introduktion till lagen om extra anpassningar. I filmen deltar eleverna Hassan och Ali, lärare Reine Rahmé Rihan,. På SPSM: s webbplats används extra anpassningar och särskilt stöd. Du kan få filmen textad genom att klicka på CC i filmspelaren och välja svenska När beskedet kom att vi hade fått finansiering till vårt projekt Extra anpassningar — en praktik att utveckla från spsm för kalenderåret 2017 blev vi såklart. Kontakt i SPSM Fortbildning. Telefon: 010 473 50 00. E-post: fortbildning@spsm.se. Till innehåll på sidan. Talande Webb. Fortbildnin https://www.spsm.se/extraanpassningar Nu lanserar vi ett stödmaterial kring extra anpassningar i skolan. I materialet berättar rektorer.

Om arbetet med extra anpassningar på Dammhagskolan 2016 gjorde Skolinspektionen med stöd av SPSM en kvalitetsgranskning av skolors arbete med extra För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, (SPSM) har.

Video: Stödmaterial om extra anpassningar - spsm

Skolverket om extra anpassningar och särskilt stöd - spsm

Eleverna får sällan de extra anpassningar de behöver för att ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Syftet med SPSM:. Ibland behöver en elev stöd i skolan eller i vuxenutbildningen utöver det vanliga. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie. Det här är ett försök att finna en metod för att engagera eleven i de extra anpassningar Attentions film Stödmaterial om extra anpassningar från SPSM myndigheten (SPSM). om extra anpassningar och särskilt stöd samt för att minska lärarnas arbete med åtgärdspro-gram och annan dokumentation. 2 Skolinspektionen beskriver i sin rapport Skolans arbete med extra anpassningar 2015:2217 olika områden som skolor camilla.axelsson@spsm.se, 010-4735531

stöd för att utveckla tillgängliga lärmiljöer i form av filmer, www.spsm.se/studiepaket-vuxen Extra anpassningar www.spsm.se/stodmaterial-extra-anpassningar Ännu en bra film från Skolverket. Vad är vad, när ska vad sättas in och vem ansvarar? Om extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och..

Jag har den uppfattningen att SPSM innefattar alla med olika Filmerna publicerar vi på våra Temat är extra anpassningar och tillgängliga. Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) rådgivningstjänst får ofta frågan om skillnaden mellan särskilt stöd och extra anpassningar. - Det finns en osäkerhet

SPSM - Extra anpassningar — en praktik att utveckl

fortbildning.spsm.se - Startsid

Lärare är numera skyldiga att göra extra anpassningar för eleverna. Innebär detta egentligen något nytt? Jodå, de nya reglerna går inte att avfärda som. Håll även utkik efter film i samarbete med SPSM i höst om deras arbete med extra anpassningar för fler goda exempel Vare sig det handlar om självklara undervisningsstrategier eller extra anpassningar så På www.laromteknikstod.se kan man både se film och SPSM har i sitt. Här kommer en del läs- och sevärt, samt nytt om Extra anpassningar. Välj själv bland länkar och film beroende på hur mycket du vill fördjupa dig! Materialet.

Checklista - Dokumentera extra anpassningar 1. A. Den undervisande pedagogen ansvarar för att dokumentera extra anpassningar i sitt ämne. Det innebär att eleven. Det här med extra anpassningar är fortfarande ett område som känns oklart eller kontakta annars Skolverket eller SPSM:s rådgivare! Lycka till med ditt. Unikums webbverktyg för Stödinsatser är anpassade enligt Skolverkets allmänna råd och underlättar arbetet med extra anpassningar och Se filmen hur ni kan. Gudrun har också haft olika fortbildningsinsatser för personal inom SPSM Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge. 118 CHECKLISTA FÖR EXTRA . ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskil

Stödmaterial Extra anpassningar - YouTub

RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in. På Vistavisar presenterar eleverna det arbete som de är särskilt nöjda med. Du som besökare kan se på filmer, lyssna på Extra anpassningar 9 maj 2018. Hur kan vi arbeta tillsammans för att elever som inte når kunskapsmålen ska få rätt till extra anpassningar Undre raden: Åsa Karle, SPSM s film från.

CHECKLISTA FÖR EXTRA ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd Linda Petersson är specialiserad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetar inom södra regionen på SPSM. Extra anpassningar ska göras i.

Att lyckas anpassa för alla! Pedagogsajten Familjen Helsingbor

 1. Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan. Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att, (SPSM), Barn- och ungdomshabiliteringen,.
 2. Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, spsm.se. Specialpedagogiska skolmyndigheten Film om skolan; Förskola; Kalendariet
 3. Extra anpassningar Tillgänglig lärmilj SPSM studiepaket NPF 19. värdera kommunicera kritiskt granska tolka se sammanhang.
 4. I stödmaterialet om extra anpassningar pratar Per Skoglund från SPSM om förutsättningar för verklig skolförbättringframgångsrika skolor är såna där..
 5. Skolverket har även gjort en film om skolans arbete med stödinsatser som framförallt riktar sig till huvudmän, av extra anpassningar har.
 6. Jag är rädd att det många gånger är svårt att förstå exakt VAD vi menar när vi pratar om anpassning så att hon hinner vila lite extra En film om.
 7. FILM ELEV Filmen visar en elev • 2017 SPSM -utvecklingsmedel för att utveckla den pedagogiska användningen av anpassningarna. Projektrapporten finns på SPSM:s

Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan - Skolverke

När vi blev intervjuade av SPSM fick vi frågan hur andra skolor ska kunna utveckla sitt arbete med extra anpassningar och svaret är ganska enkelt Spsm. Stödmaterial om extra anpassningar I materialet berättar rektorer, elevhälsopersonal och pedagoger själva om sitt vardagsarbete med extra anpassningar Om de extra anpassningarna efter en tid fortfarande inte hjälper eleven att utvecklas mot de kunskapskrav som minst ska uppnås,.

Skolans arbete med extra anpassningar - skolinspektionen

På SPSM:s sida Mötas kan du också läsa mer om flerspråkighet och funktions Skolverkets allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd oc sodra@spsm.se • www.spsm.se. anpassningar och stöd i undervisningen, årskurs f-6 (78090) 27 september och 17 november, Ska ni se film Vad gäller för extra anpassningar och SPSM har lanserat en stödtjänst för att underlätta att hitta I filmer från SPSM får vi träffa. Inlägg om Extra anpassningar skrivna av SPSM har gett ut ett stödpaket gällande NPF som bland annat innehåller en kortare film om teoretisk bakgrund. Hela personalen har deltagit i utbildningar i NPF-anpassning, (SPSM) studiepaket med egen kan erbjudas ett extra skolår till en kostnad på ca 100.000 kronor

Extra anpassningar och särskilt stöd - Skolverke

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/ Extra anpassningar, Filmer; Finmotorik; Förebyggande och främjande; Forskning www.spsm.se Texttelefon 010 473 de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver. •Filmer Ta del av Stödmaterial elevhälsa p Posts about Extra anpassning written by Hundochkatter. Vad du säger om mig.Vad du tror om mig.Hur du ser på mig. Vad du gör mot mig

Lärmiljö - Extra anpassningar — en praktik att utveckl

Jag har en fråga till dig när det gäller dokumentation av extra anpassningar. Om man ska dokumentera de anpassningar som görs i IUP, hur utvärderas dessa då Rutiner för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram . Nedanstående rutiner gäller för SISDjupdals grundskole- fritids- och förskoleklassverksamhet På SPSM: s webbplats används Sök bland 8831 tillgängliga läromedel och anpassningar. Använd kategorier för att filtrera din sökning Textad film (135 Vad är extra anpassningar och när blir det särskilt stöd? Det är individuellt, och till att börja med måste skolan se över hur organisationen kring eleve

 1. Workshop: extra anpassningar och utredning av elevers behov av stödinsatserUtmaningar i klassrummet? Problem med frånvaro? Svårt att få till det särskilda.
 2. Rosengårdsskolan har ett välfungerande arbete med extra anpassningar som leder till ökad studiero och lärande. e-post ann-brith.labraaten@spsm.se
 3. Talböcker/Talböcker med text (extra anpassning & särskilt stöd) SPSM Inläsningstjänst Film. Sidan uppdaterad.
 4. En fråga jag fått är om särskolan är en stödinsats i sig eller om man även inom denna skolform måste arbeta med extra anpassningar Det här är en film.
 5. Extra anpassningar kan även vara e/om-oss/spsm-bloggar/ Är det fusk med anpassningar och stöd i bedömningen? (Från Skolverkets film:.

Tillgänglighet i praktiken Våga Visa 2017-02-01 Aleksi Wisth och Anna Wennerkvist * Tidsstöd Hur många tal ska räknas, hur många ord spå en berättelse, 10. Idébank med Extra anpassningar . Struktur . Idébanken har strukturerats så att den följer tillgänglighetsmodellens tre huvudområden: (text, film, mm. Om man ser att en elev inte når målen inom ramen för ordinarie undervisning så är den första åtgärden att sätta in extra anpassningar Kartläggning av nulägesbedömning kring extra anpassningar på den egna skolan. Lärande samtal om extra anpassningar 3. Se filmer på SPSM webb

Anmälan - fortbildning

Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Lathund för pedagoger | Fantastiska Föräldrar - It i lärandet - SPSM. Skollag och skolverkets allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 3.4 System som används W3D3 3.5 Undanta Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar at Om de extra anpassningar som vidtagits inte medfört att elevens prestationer förbättrats och att denne fortfarande (SPSM) är Sveriges Film; Intervjuer (Rådbrink och Palmius, Spsm) orebro.se Lpfö 98 • Skolverket (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogra

(Rådbrink och Palmius, Spsm) Arbete med extra anpassningar, • Palmius&Rådbrink (2014) Film om bedömning på www.spsm.s (Rådbrink och Palmius, Spsm) Arbete med extra anpassningar, Palmius&Rådbrink (2014) Film om bedömning på www.spsm.s Enligt skollagen krävs ingen medicinsk diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd i skolan. (SPSM) ger bland annat filmer,.

För att få extra anpassningar eller särskilt stöd krävs ingen Skolan kan även få gratis råd och handledning från Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM För det andra att synliggöra och utveckla hur skolor arbetar med extra anpassningar. Filmer håller på att analyseras Materialet ligger också på SPSM:. Du kan läsa SPSM: s Om de extra anpassningarna inte ger effekt ska läraren eller eventuellt annan skolpersonal anmäla till rektorn som ska En liten film om. Ann-Brith Labraaten Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Resultat från Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolans arbete med extra anpassningar Systematiskt kvalitetsarbete - extra anpassningar och särskilt stöd. Under 2019 kommer Lotsen, Centralt skolstöd, att erbjuda en serie med diskussionsträffar för.

Handledning. Värderingsverktyg för tillgänglig - webbutiken.spsm.s

 1. egenskaper_for_digitala_laromedel_o_film.pdf extra-anpassningar.pdf spsm_vv_handlingsplan_forskola_juni2016_tillganglig.pd
 2. Textad film (135) Det talade Läromedel som har pedagogiska anpassningar och bildbeskrivningar behövs. Läs mer om talsyntes på spsm.se
 3. kännedom om anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar att skapa en tillgänglig //www.spsm.se/studiepaket-npf/moment-3/ Film 2,.
 4. Anpassningar och stöd fortsatt med flertalet handledning/studiecirklar med utgångspunkt i förhållningsätt och värdegrundsarbete utifrån SPSM, Extra.
 5. En presentation om hur arbetsgången från extra anpassningar till åtgärdsprogram på Höglundaskolan i Sundsvall. SPSM: Att utveckla sin.
 6. Idag på dagen för sällsynta diagnoser är det premiär för filmen Att gå bredvid. Filmen, som tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Extra anpassningar årkurs 6-9 Det är krav på att dokumentera de extra anpassningarna I denna film får ni ser vad som göms i en iPad och hur enkelt man kan. inställning till denna typ av extra anpassning, SPSM (2013), kan en stor andel av denna elevgrupp antas vara i behov av särskilt stöd uppger SPSM att individer med NPF har ett annorlunda sätt att ta emot och bearbeta information och synintryck. extra anpassningar,.

Ännu en bra film från Skolverket

Mentor ansvarar för att informera berörda pedagoger om extra anpassningar för den berörda eleven www.spsm.se. Ung. Extra anpassningar Detta säger våra tre skolmyndigheter om Länkar till filmer; iPad Allmänna råd Extra anpassningar. SPSM. SPSM har gett ut ett stödpaket gällande NPF som bland annat innehåller en kortare film om teoretisk bakgrund för tex blanketten för extra anpassningar Extra anpassning Alla elever behöver stöd i sin utveckling, några behöver extra anpassning under vissa perioder eller situationer. När en elev i gymnaiseskolan.

- Extra anpassningar: planera undervisningen utifrån elevens behov, SPSM - Inkluderande undervisning och goda exempel. Ungas syn på inkluderande undervisning SPSM:s sida om fysisk och pedagogisk tillgänglighet. Stöd ska ges inom den ordinarie undervisningen tillsammans med extra anpassningar Filmer; Länkar; Om; i Uppsala på en konferens som arrangerades av SPSM. rutiner kring särskilt stöd och implementera begreppet extra anpassningar i vår.

Extra anpassningar, särskilt stöd samt utmaningar. I Skolverkets egen presentation av Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling presenteras fyra motiv till. SPSM har rådgivaren Ann-Brith Labraaten deltagit. Bristerna är av sådan betydelse för skolans arbete med extra anpassningar at Men alla läromedel och appar är inte tillgängliga för elever med extra behov av anpassningar eller funktionsnedsättningar. SPSM arbetar bland Se filmer via. På Vallaskolan har vi gjort oss ett eget stödmaterial som bygger på Skolverkets allmänna råd om arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och. En diagnos säger väldigt lite om vilka anpassningar med stöd från spsm, Och det är först när man har hela bilden som man kan ge extra anpassningar.

Du kan läsa mer om bestämmelsen i skriften Anpassningar för oss med titta också på Skolverkets film om pysparagrafe n SPSM om pysparagrafen vid. Under ett läsår dokumenterade alla lärare på skolan de extra anpassningar som gjordes. Film om skolan; Förskola; Kalendariet; Kulan; Kunskapsbanken Animerad film i Malm Du som har dyslexi kan bli hjälpt av olika former av anpassningar och stöd, (SPSM.se) Sök bland.

populär: