Home

Demokrati grekiska

Demokratin under antiken - Uppslagsverk - NE

Demokratin under antiken. demokrati; Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekerna att samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytande över stadens styrelse Demokrati. Demokrati kommer av grekiskans demokratia, som kan översättas med folkvälde eller folkstyre. I sin ursprungliga - antika - betydelse betecknar ordet demokrati det styrelseskick som tillämpades i ett antal grekiska stadsstater, framför allt Athen

Den atenska demokratin initierades först av Solon som konstruerade den i teorin. Det var dock först med Kleisthenes reformer 508 f.Kr. som demokratin realiserades i Aten.. Själva ordet Demokrati hämtar sin etymologiska betydelse från Dêmokratía som har sammanfogats av de grekiska orden Dêmos som betyder folk och Kratos som betyder makt eller styre, därav folkstyre. Frågan som ger sig till känna är: var antikens Aten ett demokratiskt samhälle

demokrati´ (grekiska dēmokrati´a 'folkvälde', av demo- och efterleden -krati´a '-välde', av krate´ō 'härska') har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. Vad detta skall innebära råder det delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati) Grekiska vaser var exportsuccé 8. Etruskiskt palats utgrävt i vulkankrater 9. Var Athens demokrati demokratisk? 10. Grekernas gudar 11. Var alla grekiska män homosexuella? 12. Thrakerna - grekernas ÖVERMÄN 13. Tio i topp: Inflytelserika greker 14. Athen skulle utplånas 15. Hur länge har vi gett fingret? 16. 400 000 liter vatten om.

Demokrati Språk- och litteraturcentrum, Lunds universite

 1. Kort artikel på Lunds universitets webbsida där du kan läsa om demokrati i antikens Grekland. Antikens grekiska välde var splittrat... Demokratins historia
 2. Det klassiska Grekland. Perioden mellan de persiska krigen i början av 400-talet f.Kr och tiden fram till Alexander den stores död 323 f.Kr var full av krig och konflikter, först grekernas gemensamma kamp mot de invaderande perserna och därefter långa perioder av inbördes strider mellan olika grekiska stadsstater där Aten och Sparta utgjorde de främsta rivalerna
 3. och diskutera olika styrelseformer. Ett par av de stora grekiska filosoferna har bidragit till den diskussionen. PLATONS största arbete Staten handlar om hur ett samhälle bäst skall styras, hur uppgifterna bör fördelas mellan olika grupper av medborgare. Hans idealstat är knappast en demokrati, men han fö
 4. Demokrati då och nu Det antika Greklands demokrati skiljer sig en del från Sveriges nuvarande demokrati. I det antika Grekland hade man direkt demokrati vilket betyder att man röstade på det förslaget som var bäst
 5. En kortfattad genomgång av antiken. När, var och hur? Genomgången ger en översiktlig bild av antikens som epok och några av de viktigaste händelserna
 6. Därför är Antika Grekland så berömt. Det som gjort det antika Grekland så berömt är demokratin, idrotten, sagorna och skådespelen. Redan de gamla grekerna kallade sig själva för hellener och deras land heter Hellas på grekiska
 7. Översiktligt om Antiken med fokus på Grekland. Perserkrigen, stadsstater, demokrati, litteratur, teater och Alexander den Store

Demokrati kommer av de grekiska orden demos som betyder folk och kratein som betyder styra eller härska. I Grekland fanns tidiga former av demokrati för ungefär tvåtusenfemhundra år sedan. Men alla medborgare fick inte rösta. I många länder finns det fortfarande ingen demokrati. Där kan det vara en enda person eller en liten grupp so Rikedom är inte nödvändig för demokratin, de allra flesta grekiska stadsstäder hade någon form av medborgardemokrati. Min tolkning här är att iom att just Aten blev så rik, så mäktig, så känd, så skolbildande - så levde deras modell av demokrati vidare ut i världen och framför allt: eftervärlden

DEMOKREATIV. Själva ordet demokrati kommer från de grekiska orden demos och kratein. Demos betyder folket och kratein betyder styrelse, och man brukar då säga att demokrati betyder folkstyre, vilket är en bra förklaring på ordet Demokrati och diktatur Sverige är ett land.Ett annat namn för land är stat.Det finns ungefär 193 stater i världen och de skiljer sig på många olika sätt vad gäller hur de styrs, vem som bestämmer, och så vidare Demokrati och inflytande var uppdelat efter samhällsklasser i Rom. I Rom var den enskilda medborgarens inflytande mer begränsat. Republiken hade bildats för att förhindra att en enda person skulle kunna ta makten. Därför bestod den av en grupp olika organ som höll varandra i schack Platon var en grekisk filosof som föddes omkring 500 år f.Kr. Han var kompis med Sokrates och Aristoteles - grekiska filosofer båda två. Du kan läsa om citat av Sokrates och Aristoteles på vår webbplats. Platon skrev en massa citat och hans lärare var Sokrates

Den atenska demokratin - Wikipedi

Ordet demokrati kommer från de två grekiska ordet demos och kratia. Demos betyder folk och kratia betyder styrelse. I Aten så fattades besluten så ofta som vart nionde dag då alla medborgare samlades på ett ställe Den grekiska antiken har satt spår ända in i vår tid och varit viktig för att forma det Europa vi idag lever i. Demokrati, vetenskap, konst och teater, alfabet och arkitektur finns kvar eller har inspirerat. Diagnos Antiken: Pedagogisk planering - Antiken Självutvärdering Antiken Utdrag Det bergiga landskapet i Grekland gjorde att terrängen blev svår och detta gjorde att naturen skiljde det Grekiska folket från varandra, och det gjorde så att det grekiska samhället ofta blev politiskt splittrat

På 1000-talet f. Kr växte grekiska byar till stadsstater. Förklara hur de grekiska stadsstaterna fungerade, var de låg och hur de styrdes. Varför skaffade sig grekerna kolonier? Aten brukar kallas för världens första demokrati. Förklara hur Aten styrdes och vilka som fick vara med och bestämma De tar sedan trähästen med sig och anfaller Troja men låtsas dra sig tillbaka. Trähästen förs in i staden som krigsbyte, men på natten klättrar soldaterna som gömt sig i hästen ut och öppnar portarna så att de grekiska krigarna kan ta sig in. Denna bok slutar med att hela staden förstörs

Grekland: Demokratins vagga? En annan Histori

Ordet kommer från det grekiska ordet, som betyder att folket får bestämma och att allas röster är lika mycket värda, och det är precis vad det är. Demokrati är ett styrelseskick och betyder med andra ord folkmakt eller folkstyre direkt demokrati översättning i ordboken svenska - grekiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

DEMOKRATI - Demokrati

Ingen nation i världen är så beredd att strejka om det grekiska folket, inte människor att lita på världen och misstror hans regering vid en tidpunkt då det grekiska folket. Deras gamla traditionen och tradition har dem, trots den avancerade V rörelsen, lärt sig att inte den enskilde, men nationen upprätt demokrati Grekiska vänsterpartiet Syriza har gått om det största regeringspartiet Ny demokrati i två opinionsmätningar. Men framför allt måste turkarna själva börja ompröva sin syn på staten och fördjupa sin förståelse för vad demokrati innebär. Men ingen borde ha trott att vägen till demokrati och välstånd skulle vara spikrak

Demokrati är grekiska och betyder folkvälde eller folket härskar. Det kan inte tolkas på något annat sätt än att i en demokrati så måste regeringen ta hänsyn till folkets åsikter. Något grundläggande för en demokrati är val eller folkomröstningar. Folket måste få välja vilka som ska få styra sitt hemland 6. Vad förenade de grekiska statsstaterna? 7. Tror du att det finns någon orsak till varför man både tävlade och tränade nakna? 8. Varför fick inga kvinnor vara med i Olympiaden tror du (utifrån texten)? Frågor inför läxförhöret (du övar begreppsförmågan): Vart uppstod den första demokratin? Vad betyder ordet demokrati Vad bestod den grekiska kulturen av? Berätta kortfattat om perserkrigen. Nämn några skillnader mellan grekiskfilosofi och religion. Varför pratar vi än idag om Alexander den store tror du? Vad karaktäriserade det s.k. klassiska Grekland? Omkring 500 f.Kr förändrades styrelsesättet i Aten som nu blev en demokrati Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken I likhet med andra grekiska filosofer nämner inte Aristoteles någon gud som alltings skapare, men hans begrepp den första röraren (ibland används den latinska termen primus motor), avser en initial skapande kraft som kan jämställas med Gud

Det grekiska politiska landskapet förändras ständigt. Inte minst ritades det om i samband med valet den 25 januari. I detta inlägg ges en överblick över den nuvarande situationen. Ett parti åkte ut. Ett annat kom in Grekiska städer hade en skyddsgud som ofta tillerkändes lokala epitet som beskrev gudens lokala natur. Större städer kunde kosta på sig flera tempel tillägnade olika gudar men seden att identifiera enskilda platser med bestämda gudar fortlevde genom hela antiken och när olika städer krigade med varandra relaterades kriget till konflikter mellan olika gudar Engelsk översättning av 'demokrati' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio Här beskrivs hur Sverige styrs samt den Europeiska Unionen. Du kan också läsa mer om demokrati i teori och praktik och hur åsiktsbildningen i samhället fungerar. Det finns också information om hur val går till Ordboken på Glosor.eu består av de ord som användarna övar på och själv lägger in. Just nu finns det över 210 000 unika ord på totalt mer än 20 språk! Börjar med Innehåller sökordet Slutar me

Demokrati - Wikipedi

Demokrati kommer från det antika Grekland, 500 f. Kr. Folkmakt Alla fria män tilläts delta i demokratin Alla som hade rösträtt möttes och diskuterade och röstade om viktiga frågor Demokratins grunder Regelbundna politiska val och fri partibildning Allmän och lika rösträtt: Alla medborgare över en viss ålder ska få delta Det var alltså folket som var lagstiftare och samtliga medborgade fick vara med och avgöra om några förändringar skulle genomföras. Den här typ en av demokrati kallas för direkt demokrati. Direkt demokrati förutsätter att befolkningen (fria män) är relativt liten då alla medborgares röster ska räknas och tas in för hand Den gyllene medelvägen Tyranni Monarki (envälde) Aristokrati (fåvälde) Oligarki Demokrati (folkstyre) Ochlokrati Filosof =Vän av visdom Hur styrdes stadsstaterna? 21. 700 f.kr 600 f.kr 500 f.kr 400 f.kr 300 f.kr Oligarki Tyranni Demokrati PereserkrigenEupatriderna styr 22. Varför blev Athen en demokrati? direkt demokrati medborgare 23 Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val 3. Rösträtt och demokrati - Politiska Partier. se. 3. Rösträtt och demokrati - Politiska Partier. se Allmän rösträtt och demokrati. Vad är demokrati? Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre. Den grekiska demokratin som tillämpades i Aten 400 år före Kristus var vad man kan kallade direkt demokrati

Var Athens demokrati demokratisk? Varldenshistoria

Kortfattad fakta om demokrati i antikens Grekland Historia

 1. Antikens demokrati: och dess aktualitet idag.pdf - Emma Karlsson,Caroline Arcini,Annika Sandén - 45799 www.hvsynthdesign.com - 45799 Antikens Grekland - demokrati, även om vi idag inte skulle kalla de
 2. Hur är demokrati under antika grekiska tiden skiljer sig från idag? Demokratin under den antika grekiska tiden skiljer sig från idag eftersom innan bara män kunde rösta. Idag alla medborgare 18 och äldre, får rösta.Medborgarens rättigheter gäller inte bara män. Medborgarna har inte att tjänstgöra i militären att bl
 3. Antiken grekland 1. Grekland antiken Från stadsstater till imperium 2. Arvet från antiken Grunden för vårt sätt att tänka (filosofi) Styrelseskick - makten från folket (demokrati och republik) Teater Naturvetenskap Historia Gemensam referens (bilden av antiken
 4. Man trodde på många grekiska gudar i Antika Grekland. Några av de viktigaste gudarna var himmelsguden Zeus och hans fru Hera, havsguden Poseidon och underjordens och dödens gud Hades. Många romare trodde också på de grekiska gudarna eftersom flera var till exempel från Storgrekland och religionen blev också senare Roms statsreligion

Video: Antikens Grekland Forntiden och antiken Historia SO-rumme

Demokrati eller diktatur. Demokrati tillåter människor delta i styret av landet. Demokrati ger människor friheter och rättigheter. Demokrati ger ekonomiskt välstånd. Demokrati undviker svält. Demokrati leder till fred. Demokrati gör att den politiska makten måste följa viljan hos folket för att bli valda ige I det antika Grekland fick vetenskap en viktig roll i samhället inte minst eftersom det i Aten dök upp tänkare från flera olika delar av den grekiska världen. Man kallar den tidens vetenskapsmän för filosofer. Här nedanför får du namnet på ett antal grekiska filosofer och dessutom får du ett antal påståenden De grekiska bokstäverna är ett kulturarv. Det är dessutom demokrati och filosofi. Demokrati är viktigast i dagens Sverige. Man kan lägga märke till demokrati världen över och inte bara i Sverige. Vi har demokrati i Sverige så att vårt land kan vara rättvist, att ha val och rösta på de personer man vill valfritt Vaserna som Gustav III köpt i Italien överfördes så småningom till Medelhavsmuseet och de utgör en viktig del av de grekisk-romerska samlingarna. Till Medelhavsmuseet fördes också Asinesamlingen med föremål från de svenska utgrävningarna på 1920-talet av den grekiska bronsåldersstaden Asine i Argolis

Människors delaktighet är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. I en demokrati är det möjligt att fritt uttrycka sina åsikter, påverka politiken i fria val, och organiseras sig i olika frågor. Enligt Freedom House, som årligen mäter demokratins utveckling i världen, går för tolfte året i rad många demokratier bakåt Nationalistisk demokrati biter inte längre I Sverige lever politiken kvar på 90-talet då politiker fick lära sig veta hut, då skatter och regleringar blev bannlysta så att medborgarnas demokratiska räckvidd inte skulle få sträcka sig till den ekonomiska makten DET ANTIKA GREKLANDS EKONOMI - PRIMITIV ELLER MODERN? Av Kristian Goransson, fil. dr i antikens kultur och samhallsliv och intendent, Medelhavsmuseet En fraga som diskuterats mycket livligt inom antikhisto- risk forskning i mer hundra ar ar den om antikens ekonomi Jag kan dock inte sluta undra vilken roll har kvinnan egentligen spelat under människans historia. Hur såg det ut under den Romerska och Grekiska Antiken? En tid fylld med stora matematiker och filosofer kanske gjorde att människor hade större kunskap i männens och kvinnornas likheter. Eller gjorde det Aten förde sällan några direkta erövringskrig, utan försökte istället dominera de andra grekiska staterna genom diplomati och allianssystem. På 400-talet f v t var Aten en demokrati. Den atenska demokratin skilde sig en hel del från modern västerländsk demokrati

Demokrati då och nu - mimersbrunn

Den grekiska filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles (384 f.Kr - 322 f.Kr) brukar omnämnas som retorikens fader. Han kritiserade sofisternas tillämpning av retoriken och ansåg att den missbrukades i deras syften att vinna en debatt till varje pris. Aristoteles ville hellre se retoriken som ett verktyg i sanningens tjänst De grekiska staterna. Under forntiden växte en mängd småriken fram i Grekland. Var och en bestod av en stad och landsbygden närmast staden. De brukar kallas för stadsstater. De mest kända stadsstaterna var Athen, Sparta, Thebe och Korint. Trots att grekerna var uppdelade i en mängd stadsstater kände de sig som ett enda folk Om Hej litteraturen!. Den västerländska litteraturhistorien från antiken till våra dagar presenteras på ett seriöst och roligt sätt. Vi bekantar oss med de olika litterära epokerna, hör forskare och andra experter inom litteraturområdet dela med sig av sin kunskap och besöker de stora författarnas hemländer Eftersom de inte fanns så mycket åkermark och vatten i många av de grekiska stadsstaterna så krigade de ofta med varandra. Fältslagen ägde rum på bestämda tider på året då männen inte behövdes i jordbruket. De ansågs väldigt ojust att anfalla vid andra tidpunkter. Soldaterna hade spjut och sköldar Slavarna i Grekland Det finns mycket åsikter om slavar, är det bra eller inte? Personligen tycker jag inte att man ska ha slavar. Att man ska köpa någons annans liv för att själv få det lättare är oerhört själviskt

Vad är grejen med antiken? - YouTub

Antikens Grekland, grundkurs Svenska och S

Grekiska; Demos (folk) och Kratein (styre). Historia Det grundläggande problemet för till och med antikens politiker var att definiera ut vem som innefattadesav ordet folket. Vi har gått igenom olika såll genom tiderna allt från att folket är fria, grekiska män till ekonomiska barriärer Antikens Grekland betraktas som den västerländska civilisationens vagga. Därifrån härstammar demokratin, retoriken, grekisk filosofi och matematik. Kända grekiska tänkare är t.ex filosoferna Sokrates och Platon, och matematikern Pythagoras. Även dom olympiska spelen härstammar ifrån antikens Grekland Om regeringens politik för demokrati och mänskliga rättigheter på regeringen.se Internationell granskning av mänskliga rättigheter i Sverige Situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige granskas av flera internationella organ

Kalender för valet till Europaparlamentet 2019. Här finns datum för när du kan börja rösta och andra viktiga händelser inför EU-valet den 26 maj 2019 Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram för användning i primärt invandrarundervisning. Lexikonen finns tillgängliga både som söktjänst på nätet och i bokform Politik (från grekiska: πόλις) betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet (kommuner, stater, mellanstater), och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation. Å ena sidan menas makthavares principer och målsättningar, å andra sidan menas de.

Antiken - Grekland - YouTub

Den grekiska antika världen dominerades av tanken om stadsstaten. Stadsstaten eller (polis) var en stad som också fungerade som en liten stat. Idén var att när en del av befolkningen inte längre var nöjd i staden skulle de ta sina familjer och skapa en ny polis någon annan stans. På detta sättet koloniserade grekerna mycker a Karta som visar var stadsstaterna Sparta och Athen fanns. Engelsk text. Under De mörka århundradena uppstod ett flertal stadsstater både på det grekisk fastlandet och ute i den grekiska övärlden, för att inte tala om den del som numera är Turkiets västkust men som då var en del av Grekland Historia om demokrati och kampen för rösträtt Demokratin växer fram Ordet demokrati kommer från grekiskan. 500 år före Kristus använde den grekiska stadsstaten något som kallades demos kratein, som betydde folket härskar. Atens män samlades till stormöten där man diskuterade och beslutade om skatter, krig och fred oc Demokrati (=folkstyre). Från grekiska orden demo (folk) och kratia (välde) Började i Aten för ca 2500 år sedan Där fick alla vuxna fria män rösta Kvinnor, barn och slavar hade ej rösträtt

Demokrati - antikens grekland vs vår tids i sverige, frågor

Demokratier. Det finns flera olika typer utav demokratier bland annat: Direkt demokrati Det är en typ av demokrati där det är folket som styr. Atenska demokratin eller en klassisk demokratin hänvisar till hur en direkt demokrati utvecklades under antiken i den grekiska stadsstaten Aten Demokrati eller oligarki? Demokratin i Aten Ordet demokrati kommer från det grekiska ordet demokratia och betyder folkstyre eller folket härskar. I sin antika form beskriver ordet det styrelseskick som tillämpades i ett antal grekiska statsstater, och då främst Aten där demokratin infördes på 500-talet f.kr

Vad är demokrati? - Demokreati

Stadsstaterna Aten och Sparta är legender i historien. Men även Alexander den Store. Hans erövringar spred den grekiska kulturen under namnet hellenism. Många av de ord vi använder kommer från ord grekiskan - Ord som trojan, demokrati, automat, orkester, monark, filosofi, biologi akademi, ja till och med ordet historia är grekiskt Demokrati (=folkstyre) -. från grekiska orden demo (folk) och kratia (välde) började i aten för ca 2500 år sedan där fick alla vuxna fria män rösta (20 år, far som var athensk medborgare) kvinnor, barn och slavar hade e

Vilka var mest demokratiska under antiken? Varldenshistoria

Därför är Antika Grekland så berömt. Det som gjort det antika Grekland så berömt är demokratin, idrotten, sagorna/legenderna/epos och skådespelen.Redan de gamla grekerna kallade sig själva för hellener och deras land heter Hellas på grekiska Antika grekiska uppfinningar De gamla grekerna gjorde många innovationer, av vilka många fortfarande ofta används i det moderna samhället. Grekerna skapade fysiska uppfinningar som katapulten, kanonen och ångmaskinen och begrepp som dramatiska teatern, de olympiska spelen och d

Video: Grekiska filosofer Archives - Citat - De bästa utvalda citate

Ordet demokrati kommer från de grekiska orden demos och kratos, som betyder folk respektive styre. Demokrati betyder alltså folkstyre.1 Trots detta har man under historiens lopp inte varit överens om begreppets innebörd. Den gamla grekiska demokratin omfattade t.ex. enbart fria män i små statsstater Russel låter oss ana närvaron av den grekiska stadsstat vi såg 400 år f.Kr.. och påminner oss om att vi i vissa Schweiziska kantoner än idag kan se medborgare samlas och medels handuppräckning besluta om gemensamma angelägenheter. De finns också anledning att här återge några också idag högst aktuella ord av Russel

Video: Demokrati Centre for Languages and Literature, Lund Universit

Under lång tid efter den grekiska demokratins fall förknippades demokrati med ett styrelseskick i sta- den. Det var först på 1700-talet som idén att demokrati skulle kunna förverkligas genom ett represen- tativt system uppstod, och att man därmed kunde tänka sig folkstyre i ett demos som var större än så 1. Svar: På 800-talet F. Kr hade Grekland ett kort nederlag inom handeln, men hämtade sig snart och den började blomstra i Medelhavsområdet. Man åkte med sina skepp till andra länder och utförde byteshandel. När de grekiska kolonisatörerna började exportera spannmål till det grekiska fastlandet gick det sämre för jordbrukarna vardagslivet för olika samhällsgrupper i det grekiska samhället begreppen monarki, demokrati och kunna ge exempel på hur de användes under Antiken det religiösa livet och några av gudarna som tillbad Han utvisade den aristokratiske ledaren Cimon, och blev så Athens främste ledare i 15 år. Under Perikles blev Athen den mäktigaste av de grekiska stadstaterna, både politiskt och kulturellt med dess flotta, allierade i den Deliska ligan mot perserna, liksom med Perikles intresse av konst och litteratur

populär: